Stalowa Wola Stalowa Wola: Huta Stalowa Wola
Wiadomości lokalne z miasta Stalowa Wola i Powiatu Stalowowolskiego. Najnowsze! Najszybciej!
Kamera na żywo na panoramę Stalowej Woli na skrzyżowanie Al. Jana Pawła II z ul. KEN
Nagrania audio, rozmowy z ciekawymi ludźmi
Fotografie z najważniejszych wydarzeń w Stalowej Woli
Kanał youtube.stalowka.net - Pierwsza stalowowolska telewizja internetowa
Encyklopedia miasta Stalowa Wola
Zapowiedzi zbliżających się wydarzeń kulturalnych
Baza adresowa najważniejszych firm i instytucji życia publicznego
Bezpłatna baza ogłoszeń dla mieszkańców miasta Stalowa Wola jak i Powiatu Stalowowolskiego
Twoje konto
Strona główna  Stalowa Wola / Wiadomości Poniedziałek, 3 października 2022 r. Imieniny: Bogumiła, Gerarda, Józefy
 Wiadomości lokalne
» Remont schodów w Urzędzie Miasta trwał 12 miesięcy
» Ruszyły wypłaty dodatków węglowych
» Zmarł ks. Adam Kamiński
» Krakowski Salon Poezji rozpoczął w niedzielę działalność w Stalowej Woli
» Pysznie, literacko i filmowo na Nocy Bibliotek 2022
» Zalany budowany tunel, zalana budowana Okulickiego
» Dzień Kawy w Konesso!
» Jaka przyszłość Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli?
» Miasto wycofuje się z likwidacji ZAB-u. Czym to tłumaczy?
» Horrendalna kwota za przebudowę Placu Piłsudskiego. Ponad 111 mln zł!
» 33-letni mieszkaniec powiatu aresztowany za przestępstwa narkotykowe
» Zachowane uroki Dolnego Nadsania
Więcej » 
 Zasłyszane...
"Możemy spodziewać się ruchu scenicznego, tańca, gestu, scenografii, efektów świetlnych i przede wszystkim fantastycznego doznania oczyszczenia naszego sumienia bo spektakle KTO właśnie takie są".
Marek Gruchota, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.
 Imprezy w mieście
» Nowy kurs tańca towarzyskiego
» Najsłynniejsze przeboje Ordonówny
» Samo życie i już!
» Kątem oka
» Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego nieczynna
» MR: Nieznane - Zachowane
Więcej » 
 Fotoreportaże
Stalowa Wola: Szymon Hołownia w Stalowej Woli
»Szymon Hołownia w Stalowej Woli
»Jarosław Kaczyński w Stalowej Woli
»Nadwiślański Fashion Week: Modne Podkarpacie
»Krzysztof Faraś ścigał się w Limanowej
»III Lasowiacki Festiwal Pierogów i Rzemiosła
Więcej » 
Wiadomości lokalne / Polityka i Samorządy

Środa, 20 października 2021 r. godz. 12:02     /Magdalena Rodecka/
Czy MZK będzie dalej zajmować się zielenią w mieście?

Czy MZK będzie dalej zajmować się zielenią miejską? Wszystko zależy od uchwały, która jeszcze nie wpłynęła i od głosowania radnych.
Czy MZK będzie dalej zajmować się zielenią miejską? Wszystko zależy od uchwały, która jeszcze nie wpłynęła i od głosowania radnych.
Fot. Jacek Rodecki
Ciąg dalszy tematu związanego z zielenią miejską w Stalowej Woli. Radni Stalowowolskiego Porozumienia Samorządowego podczas jednej z konferencji prasowych poinformowali, że chcą unieważnienia uchwały o utrzymaniu zieleni miejskiej.

Radni miejscy z klubu Stalowowolskie Porozumienie Samorządowe chcą unieważnienia uchwały, na mocy której miasto powierzyło utrzymanie zieleni Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu. Przyczyną ma być między innymi podwykonawstwo w zakresie koszenia trawy przez zewnętrzną firmę oraz ogłoszony przetarg w tym zakresie wraz z pielęgnacją żywopłotów.

Wyprowadzenie "zieleni miejskiej" z Miejskiego Zakładu Komunalnego, który zajmuje się tym od dwóch lat, oznacza jak nam powiedział jeden z pracowników chcący zachować anonimowość, utratę pracy około 30 osób, głównie kobiet. Dlatego też wśród załogi nastały niepokój i obawa o utratę pracy. W obronę wzięły ich związki zawodowe, pisząc pisma do Rady Miasta.

RADNI OPOZYCJI UWAŻAJĄ, ŻE PODWYKONAWSTWO OGRANICZA ZLECANIE ZADAŃ DLA PRACOWNIKÓW MZK

W odpowiedzi na zarzuty jakoby konsekwencją anulowania uchwały było pozbawienie pracowników miejskiej zieleni pracy, radni: Renata Butryn, Damian Marczak i Andrzej Szymonik wydali oświadczenie, w którym czytamy między innymi: - Byliśmy przekonani, że spółka realizuje uchwałę zgodnie z założeniami, jakie zaprezentował prezydent, zapewnia swoim pracownikom pracę 
i godziwe zarobki. Ze zdumieniem przyjęliśmy do wiadomości fakt, że część pracy wykonują prywatne przedsiębiorstwa, które otrzymują za to pieniądze przeznaczone dla MZK w uchwale. Nie ogłoszono wcześniej przetargów, nie wynegocjowano niższych cen wykonania usługi, nie zlecono tych prac pracownikom MZK. Rodzi się naturalne pytanie - co na tym zyskało miasto, spółka i jej pracownicy? Jak wiemy, prezes Sagatowski odmówił radnemu wglądu do umów z prywatnymi firmami wykonującymi prace związane z obsługą zieleni miejskiej, co daje podstawy sądzić, że umów tych nie miał, a prace zostały zlecone w sprzeczności z obowiązującym prawem i dobrymi praktykami, jakie powinna stosować spółka miejska.

- Wyjątkowym kłamstwem jest sugestia, że chcemy pozbawić pracy osoby zatrudnione do pielęgnacji zieleni w MZK. Jest dokładnie odwrotnie - to władze MZK, zlecając prace przedsiębiorstwom trzecim, ograniczają zadania dla swoich pracowników. Oczekujemy dogłębnego wyjaśnienia tej sprawy, bo naszą rolą jest stać na straży interesów gminy, a więc także spółek miejskich - twierdzą.

Jednocześnie oświadczają, że chcą się spotkać z pracownikami MZK, związkami zawodowymi oraz osobami zatrudnionymi nie tylko przy pielęgnacji zieleni, ale np. 
w sortowni śmieci. - Otrzymujemy wiele niepokojących sygnałów dotyczących warunków pracy i płacy, więc chcielibyśmy na spotkaniu uzyskać konkretne informacje - czytamy w oświadczeniu.

PREZYDENT NIE ZGADZA SIĘ Z ZARZUTAMI RADNYCH

"Zieleń" stała się przedmiotem interpelacji radnego Damiana Marczaka do Urzędu Miasta. W przygotowanej na 51 stron odpowiedzi, zawierającej umowy, cenniki, jest także komentarz do sytuacji prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego, który broni miejskiej spółki.

- Panie Radny, z prawdziwą przykrością, niezrozumieniem, a jednocześnie niepokojem o faktyczne intencje, przyjmuję kolejny merytorycznie nieuzasadniony, a oparty na pomówieniach i fałszywych oskarżeniach atak Pana Radnego na funkcjonowanie strategicznej miejskiej spółki, jaką jest Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli. Jako prezydent miasta po raz kolejny wzywam Pana do zaniechania tych szkodliwych działań, które uderzają w dobre imię spółki prawa handlowego oraz miasta Stalowej Woli, które jest właścicielem kluczowej nie tylko w znaczeniu naszego miasta, ale również całego Regionu spółki komunalnej. Ze szczególnym smutkiem i niepokojem przyjąłem atak Pana Radnego na funkcjonowanie zieleni miejskiej znajdującej się w strukturach MZK i wyrażone przez Pana na piśmie w interpelacji oczekiwanie anulowania uchwały o powierzeniu zieleni miejskiej dla MZK i ogłoszeniu przetargu na ten zakres. Domagając się uchylenia tej uchwały domaga się Pan Radny zwolnienia grupy blisko 30 pracowników MZK, narażenia spółki na straty związane z poniesionymi wydatkami na zakup specjalistycznego sprzętu do obsługi zieleni miejskiej oraz utratę środków finansowych pozwalających na dalszy, dynamiczny rozwój spółki a tym samym profesjonalne świadczenie usług komunalnych dla Mieszkańców Stalowej Woli i Regionu. W pełni podzielam obawy pracowników MZK, którzy Pana inicjatywę uchylenia uchwały o powierzeniu zieleni miejskiej, traktują jako realną obawę o utratę środków do życia dla ich rodzin. Obawy te wyrażają również wszystkie związki zawodowe działające w MZK w pisemnym stanowisku, który stanowi załącznik do odpowiedzi na interpelację. Chcę z całą mocą podkreślić, że wyrażone przez Pana w interpelacji a później w przestrzeni publicznej oskarżenia, dotyczące realizacji uchwały o powierzeniu zieleni miejskiej do MZK, oparte są z Pana strony na nieprawdziwych informacjach oraz pomówieniach. Po raz kolejny buduje Pan Radny nieprawdziwy obraz MZK posługując się niesprawdzonymi informacjami oraz kreuje ostrą ocenę bez wcześniejszego zapoznania się z danymi i faktami. Jednocześnie stanowczo przekracza Pan w kreowaniu tych oskarżeń przyjęte normy dozwolonej krytyki, posługując się nieprawdziwymi informacjami, działając świadomie na szkodę dobrego imienia spółki prawa handlowego, co powinno spotkać się z jej zdecydowanym sprzeciwem i reakcją przewidzianą w przepisach prawa. O kreowaniu oskarżeń bez pokrycia świadczy też fakt, że pomimo Pana stwierdzeń o rzekomych działaniach niezgodnych z prawem, to jednocześnie nie wypełnia Pan swojego obywatelskiego obowiązku, jakim jest złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez zarząd MZK. W odpowiedzi na Pana nieprawdziwe oskarżenia i domaganie się unieważnienia uchwały o powierzeniu zieleni miejskiej do MZK, a tym samym zwolnień pracowników miejskiej spółki, oświadczam, że pracę Zarządu MZK, Prezesa Radosława Sagatowskiego, Pracowników spółki, a szczególnie Pracowników zieleni miejskiej oceniam wzorowo i jestem im bardzo wdzięczny za oddaną, rzetelną, ciężką pracę, która każdego dnia buduje wizerunek miasta zielonego, skąpanego w kwiatach, zadbanego i nowoczesnego. Cieszę się, że również w oczach Mieszkańców Stalowej Woli tak pozytywnie postrzegane są zmiany widoczne w coraz większej ilości nowych nasadzeń w przestrzeni miasta, wielobarwnych kompozycji kwiatowych dostosowanych do wszystkich pór roku i szczególnej dbałości o tereny rekreacyjne jak Błonia nad Sanem. Zachęcam Pana Radnego, aby bez politycznych uprzedzeń potrafił Pan docenić ciężko pracujących ludzi w miejskiej spółce i zaniechał działań mających powierzyć te działania w przetargu na rynku prywatnym.

ZWIĄZKI ZAWODOWE: WYPROWADZENIE UTRZYMANIA ZIELENI Z MIEJSKIEJ SPÓŁKI NAZYWAJĄ ABSURDEM

W oświadczeniu trzech organizacji związkowych działających w MZK możemy przeczytać, że sprzeciwiają się i protestują przeciwko jakimkolwiek pomysłom odebrania MZK usługi obsługi zieleni miejskiej na terenie miasta. Wyjaśniają, że przy jednoczesnej obsłudze i koordynacji zadań, można sukcesywnie, osiedle po osiedlu, sprawnie i szybko wykonywać usługi. Ze strony czysto ludzkiej, moralnej i etycznej, odebranie MZK obsługi zieleni doprowadziłoby do zwolnienia kilkunastu jak nie kilkudziesięciu osób obsługujących obecnie zieleń miejską. Wiele z tych osób jest jedynymi żywicielami rodziny, będąc mieszkańcami miasta, którego radni są reprezentantami.

- Skąd takie pomysły i czemu lub komu mają służyć? - pytają związkowcy. Jednocześnie proszą radnych aby odstąpili od absurdalnego według nich pomysłu i jak zaznaczają, będą z całą stanowczością bronić miejsc pracy. Z kolei przetarg na koszenie i utrzymanie żywopłotów zlecony zewnętrznemu podmiotowi, stanowi zaledwie 2% działalności z zakresu pielęgnacji i utrzymania zieleni.

RADNI SPS: BĘDZIEMY ANALIZOWAĆ ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

Zapytaliśmy się radnego Damiana Marczaka czy wpłynęła lub na najbliższą sesję wpłynie projekt uchwały anulujący usługę pielęgnacji i utrzymania zieleni dla MZK. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że decyzja nie została ostatecznie podjęta a stanie się to dopiero po analizie odpowiedzi na interpelację.

Roczne utrzymanie zieleni w mieście kosztuje 3 miliony złotych, oprócz tego dochodzi milion złotych z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska.

Zobacz więcej:
- Pracownicy miejskiej zieleni boją się, że stracą pracę. Liczą na związki zawodowe i radnych
- Radni Stalowowolskiego Porozumienia Samorządowego chcą unieważnienia uchwały o utrzymaniu zieleni miejskiej

Strona do druku Drukuj artykuł    

Jeżeli masz jakieś ciekawe informacje, chcesz przekazać coś ważnego,
coś interesującego, nie wahaj się - napisz do nas: redakcja@stalowka.net

Dodaj komentarz do artykułu »  

Czwartek, 21 października 2021 r. godz. 19:51
~smaki i niesmaki
Związkowcy... czyli zazwyczaj tzw. "kula u nogi"!
+0-0
Czwartek, 21 października 2021 r. godz. 08:30
~Nikt ważny
Pamiętam jak szlęzak zatrudnił Marczaka w urzędzie. Mówiło się, że jest od rzeczy zbędnych.
+0-0
Środa, 20 października 2021 r. godz. 23:32
~KubuśNSP 79
Pamiętasz Marczak co obiecywałeś dekadę temu?? Gdzie te 10 przedszkoli? 5 wiaduktów? 3 mosty? - "kwiatki na rabatkach przy każdej ulicy będą kwitły przez okrągły rok i pachniały tak przecudnie, że aż coś!" - to obiecywałeś? pamiętaj że masz to tylko dzięki pracownikom MZK w dodatku - "jak mnie wybierzecie, pracę będzie miał każdy, nawet ten co nie chce. W dodatku świetnie płatną." - to nie Twoje słowa Panie Radny? a teraz ludzie drżą ze strachu że skończą bez zatrudnienia... Obiecywać, Drodzy Państwo, jest bardzo łatwo. Papier przyjmie wszystko. To widać w każdej kampanii wyborczej, niestety...
+0-0
Czwartek, 21 października 2021 r. godz. 17:23
~Tekturowe Czeki
"Pracownicy uważają, że jak radni mówią,że pracę ma wykonywać MZK, a nie firmy zewnętrzne to chcą pozbawić pracy zatrudnionych w spółce?Raczej zlecanie firmom zewnętrznym pracy stanowi ewentualne zagrożenie. Myślę,że ta narracja jest tak głupia, że żaden pracownik się na nią nie nabierze. Typowe dla PiS odwracanie kota do góry ogonem." - Zgadzam sie z "pracownikiem". A PiSowscy aparatczycy to prawdziwi mistrzowie w klamstwach i "odwracaniu kota do gory ogonem"!
+0-0
Czwartek, 21 października 2021 r. godz. 12:33
~Marczak
A czytał Pan do końca ?
+0-0
Czwartek, 21 października 2021 r. godz. 09:43
~pracownik
Pracownicy uważają, że jak radni mówią,że pracę ma wykonywać MZK, a nie firmy zewnętrzne to chcą pozbawić pracy zatrudnionych w spółce?Raczej zlecanie firmom zewnętrznym pracy stanowi ewentualne zagrożenie. Myślę,że ta narracja jest tak głupia, że żaden pracownik się na nią nie nabierze. Typowe dla PiS odwracanie kota do góry ogonem.
+0-0
Środa, 20 października 2021 r. godz. 23:24
~KubuśNSP 79
Panie Marczak najpierw rozwaliłeś kosza w Stalowej Woli mało? teraz wziąłeś się za rozwalanie Miejskiego Zakładu Komunalnego? Tak jak ktoś napisał zajmij się własnym podwórkiem na którym masz burdel a nie pchasz się do miasta i niszczysz ciężką pracę pracowników bo znudziło Ci się granie w pasjansa za biurkiem i znowu po koszu musisz coś rozwalić....
+0-0
Środa, 20 października 2021 r. godz. 23:47
~MBA (Nie od Rydzyka)
Nie liczy się "ciężka praca pracowników", a jej koszty i efekty, szanowny panie!
+0-0
Środa, 20 października 2021 r. godz. 19:48
~lola
covid na dniach seniora -telefony sie urywają
+0-0
Środa, 20 października 2021 r. godz. 19:21
~pysznica
Marczak może na wójta to ty bys się nadawał ale na prezydenta...
+0-0
Czwartek, 21 października 2021 r. godz. 10:11
~KOSA
Marczak przynajmniej wie, co to znaczy prowadzić biznes, pracować od rana do wieczora, profesjonalnie zarządzać, żeby nie kumulować długów.
+0-0
Środa, 20 października 2021 r. godz. 19:45
~Hutnicza
Coz, niektorzy wola Cezara "Lucjusza Utracjusza" i rosnace z miesiaca na miesiac, zadluzenie miasta!~
+0-0
Środa, 20 października 2021 r. godz. 18:01
~j-23
Poziom zieleni miejskiej i poziom sprzątania miasta jest zerowy,Takie są fakty, mieszkańcy narzekają,a MZK rżnie głupa udając że wszystko jest cacy. A jak jest cacy to dlaczego jeb po glacy.
+0-0
Środa, 20 października 2021 r. godz. 17:58
~pamiętamy nasze krzywdy
Szymonika pamiętamy z PECU, Marczaka z Urzędu Miasta z co niektórzy z prywatnego już biznesu, Butryn ze szkoły i Sejmu. Bardzo "mili" w was ludzie ;)
+0-0
Środa, 20 października 2021 r. godz. 19:02
~PiS - Partia i Spółki
Do rzeczy, do rzeczy, proszę! I bez "osobistych wycieczek"!!
+0-0
Środa, 20 października 2021 r. godz. 17:22
~Związkowiec
Prosimy tylko o jedno! Nie wykorzystujcie do zagrywek politycznych pracowników zieleni MZK! Czy ktokolwiek zdaje sobie sprawę co przeżywają Ci ludzie czekając na końcowy efekt tego zamieszania?
+0-0
Środa, 20 października 2021 r. godz. 18:05
~podatnik
panie związkowcu, jesteś na naszym utrzymaniu, nas mieszkańców, twoje miejsce to biurko. Weź się do roboty i otwórz oczy PiSOWCU
+0-0
Środa, 20 października 2021 r. godz. 17:55
~realista
Bez przesady. To nie kierownicze stanowiska macie związkowcy. Myślę, że wysokie pobory też tam nie są. Nawet gdyby " W Stalszmicie i Aluteku mężczyzn przyjmują, a dla kobiet także coś się znajdzie. Nie ma co rozpaczać .
+0-0
Środa, 20 października 2021 r. godz. 17:06
~mnbv
Normalny przedsiębiorca jeszcze przed zatrudnianiem ludzi robi rozeznanie jaki zakres prac będzie do wykonania. Po takiej analizie zatrudnia się na miarę potrzeb. A tutaj odwrotnie, Zatrudniono ludzi, a potem oddano robotę. A swoją drogą jacy ci pracownicy zapobiegliwi w staraniach o swoje prawa. Aż 3 związki utworzyli.
+0-0
Środa, 20 października 2021 r. godz. 16:11
~Wielce Dojna Zmiana
"Nie ogłoszono wcześniej przetargów, nie wynegocjowano niższych cen wykonania usługi, nie zlecono tych prac pracownikom MZK. Rodzi się naturalne pytanie - co na tym zyskało miasto, spółka i jej pracownicy?" Czy kiedykolwiek doczekamy się odpowiedzi na to pytanie?
+0-0
Środa, 20 października 2021 r. godz. 15:58
~Pytanie
A od kiedy to związki zawodowe broniły pracowników ??
+0-0
Środa, 20 października 2021 r. godz. 15:38
~Pracownik
Przede wszystkim przestrzeganie umów, a nie książęta udzielne w księstwach. Radni opozycji mają rację!Patrzeć na ręce tej władzy na każdym kroku! A związki są zadowolone?Prezes zleca formom zewnętrznym robotę to OK? A nadgodziny i lepsze zarobki dla pracowników MZK to niełaska?
+0-0
Środa, 20 października 2021 r. godz. 14:42
~wyborca
Po radnej Miśko też nikt nie zapłacze. Może Weberowi biuro w Pysznicy prowadzić.
+0-0
Środa, 20 października 2021 r. godz. 14:11
~zd
opozycja chce żeby najlepiej zielenią zajmowała się jakaś niemiecka firma
+0-0
Środa, 20 października 2021 r. godz. 22:04
~nocne-piwo
Dzieci możesz sobie, PiSowski ciołku, straszyc Niemcami. Bo na normalnych ludziach to już nie robi wrażenia@!
+0-0
Środa, 20 października 2021 r. godz. 13:25
~najemca
Marczak zajmij się zielenią w Pysznicy! Czy tam przypadkiem nie mieszkasz z rodziną?
+0-0
Środa, 20 października 2021 r. godz. 14:09
~edward
Radna Miśko z mężusiem też w Pysznicy niech się zajmą zielenią.
+0-0
Środa, 20 października 2021 r. godz. 13:14
~stalowiak
Wymarzona opozycja. Większych problemów nie mają
+0-0
Środa, 20 października 2021 r. godz. 16:44
~PiSowska Hipokryzja
Czy lubisz doplacac do MZK, "stalowiaku"??
+0-0
Środa, 20 października 2021 r. godz. 13:27
~specjaliści od zamieszania
Radni bezradni kompromitacja
+0-0
Stalowka.NET - Wiadomości lokalne z miasta Stalowa Wola i okolic
Copyright 2001 - 2022 Stalowka.NET
  » O nas  » Redakcja  » Reklama  » Kontakt
Wszelkie prawa zastrzeżone.
X Ta strona korzysta z plików cookie w celu świadczenia usług i realizacji potrzeb użytkowników. Pliki te mogą być zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej w polityce prywatności.