Stalowa Wola Stalowa Wola: Huta Stalowa Wola
Wiadomości lokalne z miasta Stalowa Wola i Powiatu Stalowowolskiego. Najnowsze! Najszybciej!
Nagrania audio, rozmowy z ciekawymi ludźmi
Fotografie z najważniejszych wydarzeń w Stalowej Woli
Kanał youtube.stalowka.net - Pierwsza stalowowolska telewizja internetowa
Encyklopedia miasta Stalowa Wola
Zapowiedzi zbliżających się wydarzeń kulturalnych
Repertuar stalowowolskich kin
Baza adresowa najważniejszych firm i instytucji życia publicznego
Kamera na żywo. Widok na Stalową Wolę.
Bezpłatna baza ogłoszeń dla mieszkańców miasta Stalowa Wola jak i Powiatu Stalowowolskiego
Strona główna  Stalowa Wola / Encyklopedia Sobota, 18 listopada 2017 r. Imieniny: Klaudyny, Romana, Tomasza
 Hasła alfabetycznie
A | B | C | Ć | D
E | F | G | H | I | J
K | L | Ł | M | N | O
P | R | S | Ś | T | U | W
X | Y | Z | Ź | Ż
 Czy wiesz, że..?
Czy wiesz, że na północny-wschód od Stalowej Woli jest jeden z największych zwartych kompleksów leśnych w Polsce - Park Krajobrazowy "Lasy Janowskie" ?
 Ostatnio dodane
» Markowska Alfreda
» Sarna Józef
» Zaborowski Franciszek
» Sibiga Jan
» Kącik Zakochanych w Parku Miejskim
» Osiedle Centralne
» Osiedle Poręby
» Osiedle Na Skarpie
» Osiedle Lasowiaków
» Osiedle Flisaków
 Najpopularniejsze
» Huta Stalowa Wola
» Steczkowska Justyna
» Zakościelny Maciej
» COP - Centralny Okręg Przemysłowy
» Rosiński Grzegorz
» Zamek Lubomirskich w Rozwadowie
» Sangare Omar
» Niemczycki Zbigniew
» Stalowa Wola
» Osiedle Rozwadów
 Pomoc

W opracowaniu

Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli

Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli, (RIG), jest organizacją samorządu gospodarczego działającą na terenie powiatu stalowowolskiego i niżańskiego. Reprezentuje interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej.

Członkiem Izby może być każdy podmiot gospodarczy, z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jako uboczne zajęcie zarobkowe. Zysk z działalności gospodarczej RIG jest w całości przeznaczany i wykorzystywany na działalność statutową RIG.

21 stycznia 1998 r. odbyło się pierwsze spotkanie przedsiębiorców reprezentujących 55 firm z terenu Stalowej Woli. Na spotkaniu założycielskim 6 lutego 1998 r. z udziałem przedstawicieli 37 przedsiębiorstw wybrano Zarząd i uchwalono statut Izby. 10 marca 1998 r. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu, V Wydział Gospodarczy wpisał Regionalną Izbę Gospodarczą w Stalowej Woli do Rejestru Izb Gospodarczych pod numerem 1.

Podstawowe zadania statutowe działalności RIG to:
- Reprezentowanie interesów gospodarczych pracodawców członków Izby w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów administracji rządowej, samorządowej.
- Współtworzenie i współrealizowanie założeń lokalnej polityki gospodarczej, a w szczególności na odcinku działalności naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów i osób niepełnosprawnych oraz na odcinku rozwoju życia gospodarczego i wspierania inicjatyw gospodarczych członków Izby.
- Współtworzenie warunków dla integracji gospodarki i środowiska menedżerskiego miast i gmin na których obszarze działa Izba.
- Wspieranie przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych.
- Współuczestniczenie w wypracowaniu rozwiązań ogólnosystemowych dotyczących gospodarki.
- Upowszechnianie zasad racjonalnego gospodarowania, nowoczesnego zarządzania oraz promowanie postępu technicznego, technologicznego i organizacyjnego.
- Prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa finansowego, udzielania pożyczek i poręczeń kredytowych dla członków RIG oraz małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru działalności RIG, ze środków własnych RIG, ze środków uzyskanych od rządu i samorządów terytorialnych oraz ze środków unijnych (UE) wspierających regionalną samorządność gospodarczą.
- Kształtowania i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej.

Od 2001 r. każdego roku RIG organizuje konkurs na najlepiej działającą firmę w regionie. Wyłonionym laureatom przyznawany jest tytuł "Asa Biznesu". Nagrody w postaci Statuetki i certyfikatu nadającego tytuł Laureata lub Wyróżnionego odbywa się podczas organizowanej uroczystej Gali Biznesu. Celem jest promocja tych firm, które umiejętnie godzą rzetelność z osiąganiem sukcesu gospodarczego oraz promocja gospodarcza regionu.

Siedziba: ul. 1-go Sierpnia 26c Stalowa Wola


Cytowanie i wykorzystanie informacji oraz zdjęć w publikacjach dozwolone za podaniem źródła. Dla tej informacji jest ono następujące

Stalowka.NET - Encyklopedia miasta Stalowa Wola,
https://www.stalowka.net/encyklopedia.php?dx=141


Dział Encyklopedii - Stalowka.NET

Stalowka.NET - Encyklopedia miasta Stalowa Wola
Copyright 2001 - 2017 Stalowka.NET
  » O nas  » Redakcja  » Reklama  » Kontakt
Wszelkie prawa zastrzeżone.