Stalowa Wola Stalowa Wola: Huta Stalowa Wola
Wiadomości lokalne z miasta Stalowa Wola i Powiatu Stalowowolskiego. Najnowsze! Najszybciej!
Nagrania audio, rozmowy z ciekawymi ludźmi
Fotografie z najważniejszych wydarzeń w Stalowej Woli
Kanał youtube.stalowka.net - Pierwsza stalowowolska telewizja internetowa
Encyklopedia miasta Stalowa Wola
Zapowiedzi zbliżających się wydarzeń kulturalnych
Repertuar stalowowolskich kin
Baza adresowa najważniejszych firm i instytucji życia publicznego
Kamera na żywo. Widok na Stalową Wolę.
Bezpłatna baza ogłoszeń dla mieszkańców miasta Stalowa Wola jak i Powiatu Stalowowolskiego
Strona główna  Stalowa Wola / Encyklopedia Piątek, 29 lipca 2016 r. Imieniny: Marty, Konstantego, Olafa
 Hasła alfabetycznie
A | B | C | Ć | D
E | F | G | H | I | J
K | L | Ł | M | N | O
P | R | S | Ś | T | U | W
X | Y | Z | Ź | Ż
 Czy wiesz, że..?
Czy wiesz, że głównym dostawcą energii cieplnej na terenie miasta jest Elektrociepłownia Stalowa Wola dostarczająca ciepło do budownictwa mieszkalnego, obiektów użyteczności publicznej, przemysłu, oraz znacznej części budownictwa jednorodzinnego?
 Ostatnio dodane
» Parowóz Ty2-16 w Rozwadowie
» Wers - warsztaty literackie
» Nadbereżny Lucjusz
» Weber Rafał
» Balicki Marian
» Osiedle Swoły
» Linda Kazimierz
» Nicpoń Henryk
» Szymański Tadeusz
» Stochmal Władysław
 Najpopularniejsze
» Huta Stalowa Wola
» Steczkowska Justyna
» Zakościelny Maciej
» COP - Centralny Okręg Przemysłowy
» Zamek Lubomirskich w Rozwadowie
» Rosiński Grzegorz
» Sangare Omar
» Niemczycki Zbigniew
» Stalowa Wola
» Osiedle Rozwadów
 Pomoc

W opracowaniu

Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli

Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli, (RIG), jest organizacją samorządu gospodarczego działającą na terenie powiatu stalowowolskiego i niżańskiego. Reprezentuje interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej.

Członkiem Izby może być każdy podmiot gospodarczy, z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jako uboczne zajęcie zarobkowe. Zysk z działalności gospodarczej RIG jest w całości przeznaczany i wykorzystywany na działalność statutową RIG.

21 stycznia 1998 r. odbyło się pierwsze spotkanie przedsiębiorców reprezentujących 55 firm z terenu Stalowej Woli. Na spotkaniu założycielskim 6 lutego 1998 r. z udziałem przedstawicieli 37 przedsiębiorstw wybrano Zarząd i uchwalono statut Izby. 10 marca 1998 r. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu, V Wydział Gospodarczy wpisał Regionalną Izbę Gospodarczą w Stalowej Woli do Rejestru Izb Gospodarczych pod numerem 1.

Podstawowe zadania statutowe działalności RIG to:
- Reprezentowanie interesów gospodarczych pracodawców członków Izby w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów administracji rządowej, samorządowej.
- Współtworzenie i współrealizowanie założeń lokalnej polityki gospodarczej, a w szczególności na odcinku działalności naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów i osób niepełnosprawnych oraz na odcinku rozwoju życia gospodarczego i wspierania inicjatyw gospodarczych członków Izby.
- Współtworzenie warunków dla integracji gospodarki i środowiska menedżerskiego miast i gmin na których obszarze działa Izba.
- Wspieranie przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych.
- Współuczestniczenie w wypracowaniu rozwiązań ogólnosystemowych dotyczących gospodarki.
- Upowszechnianie zasad racjonalnego gospodarowania, nowoczesnego zarządzania oraz promowanie postępu technicznego, technologicznego i organizacyjnego.
- Prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa finansowego, udzielania pożyczek i poręczeń kredytowych dla członków RIG oraz małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru działalności RIG, ze środków własnych RIG, ze środków uzyskanych od rządu i samorządów terytorialnych oraz ze środków unijnych (UE) wspierających regionalną samorządność gospodarczą.
- Kształtowania i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej.

Od 2001 r. każdego roku RIG organizuje konkurs na najlepiej działającą firmę w regionie. Wyłonionym laureatom przyznawany jest tytuł "Asa Biznesu". Nagrody w postaci Statuetki i certyfikatu nadającego tytuł Laureata lub Wyróżnionego odbywa się podczas organizowanej uroczystej Gali Biznesu. Celem jest promocja tych firm, które umiejętnie godzą rzetelność z osiąganiem sukcesu gospodarczego oraz promocja gospodarcza regionu.

Siedziba: ul. 1-go Sierpnia 26c Stalowa Wola


Cytowanie i wykorzystanie informacji oraz zdjęć w publikacjach dozwolone za podaniem źródła. Dla tej informacji jest ono następujące

Stalowka.NET - Encyklopedia miasta Stalowa Wola,
http://www.stalowka.net/encyklopedia.php?dx=141


Dział Encyklopedii - Stalowka.NET

Stalowka.NET - Encyklopedia miasta Stalowa Wola
Copyright 2001 - 2016 Stalowka.NET
  » O nas  » Redakcja  » Reklama  » Kontakt
Wszelkie prawa zastrzeżone.