Stalowa Wola Stalowa Wola: Huta Stalowa Wola
Wiadomości lokalne z miasta Stalowa Wola i Powiatu Stalowowolskiego. Najnowsze! Najszybciej!
Kamera na żywo na panoramę Stalowej Woli na skrzyżowanie Al. Jana Pawła II z ul. KEN
Nagrania audio, rozmowy z ciekawymi ludźmi
Fotografie z najważniejszych wydarzeń w Stalowej Woli
Kanał youtube.stalowka.net - Pierwsza stalowowolska telewizja internetowa
Encyklopedia miasta Stalowa Wola
Zapowiedzi zbliżających się wydarzeń kulturalnych
Baza adresowa najważniejszych firm i instytucji życia publicznego
Bezpłatna baza ogłoszeń dla mieszkańców miasta Stalowa Wola jak i Powiatu Stalowowolskiego
Twoje konto
Strona główna  Stalowa Wola / Wiadomości Piątek, 25 czerwca 2021 r. Imieniny: Łucji, Witolda, Wilhelma
 Wiadomości lokalne
» Będzie nowy dyrektor w "Budowlance". Na "Staszica" bez zmian
» Mega rabaty w EstetClinic! Czas na megalifting!
» Piły poszły w ruch. Na Popiełuszki rozpoczęto wycinkę drzew
» Baseny zewnętrzne już wkrótce otwarte!
» Tymczasowy drenaż na łączniku ma zapobiec degradacji skarpy
» Przebudowa mostu na rzece Sanna
» Wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta w przyszłym tygodniu
» Rachmistrzowie wyruszyli w teren. Chętnych do przeprowadzenia spisu nie brakowało
» 2 osoby ranne w wypadku ze skuterem na Mickiewicza
» Jastkowice: piorun uderzył w budynek gospodarczy
» Komendant Straży Pożarnej Robert Lebioda przechodzi na emeryturę
» Policjanci na rowerach i quadach będą patrolować stalowowolskie ulice
Więcej » 
 Zasłyszane...
"Dieta rządzi każdą sferą naszego życia: prywatną, zawodową, społeczną. Każdy z nas chce się dobrze czuć i dobrze wyglądać".
Sławomir Górny, dietoterapeuta
 Imprezy w mieście
» AMATOPASJA 20 im. Alicji Czajkowskiej - Chmielewskiej
» Lasowiackie powitanie wakacji
» Rozwadowskie przybytki kultury - spacer ze wspomnieniami
» Podróż do Japonii w Galerii Karpińskiego
» Muzealny projekt on-line o wzornictwie ludowym z nagrodami i wystawą
» Wakacyjne koncerty z cyklu "Dobre Granie Przy Fontannie"
» Trudne Słówka. Portret mojego logopedy
» Pierwotna Puszcza Sandomierska
» Rozwadów - podróż sentymentalna w 330. rocznicę lokacji miasta
» Rejestracja na Dziecięcy Uniwersytet Techniczny w Stalowej Woli w nowej rzeczywistości
Więcej » 
 Fotoreportaże
Stalowa Wola: Krzysztof Faraś w Magurze Małastowskiej
»Krzysztof Faraś w Magurze Małastowskiej
»Krzysztof Faraś na wyścigu w Załużu
»Obwodnica Stalowej Woli i Niska
»Otwarto Podwórko na Pławie
»Marsz o Wolność i Marsz Niewolników
Więcej » 
Wiadomości lokalne / Polityka i Samorządy

Piątek, 31 lipca 2020 r. godz. 12:00     /Magdalena Rodecka/
Pysznica negatywnie o przebiegu drogi ekspresowej S74

Jeżeli budowa drogi dojdzie w ogóle do skutku, realizacja ma się odbywać od II kwartału 2025 roku do II kwartału 2028 roku.
Jeżeli budowa drogi dojdzie w ogóle do skutku, realizacja ma się odbywać od II kwartału 2025 roku do II kwartału 2028 roku.
Fot. GDDKiA
Po Radomyślu nad Sanem, władze gminy Pysznica zajęły stanowisko w sprawie proponowanych wariantów drogi ekspresowej S74 Opatów-Nisko. Argumentują, że żaden z wariantów nie jest korzystny a skutki niefrasobliwie zaprojektowanej drogi mogą w sposób istotny zaburzyć rozwój gminy.

Spotkanie informacyjne mieszkańców Pysznicy z przedstawicielami inwestora było jednym z bardziej burzliwych. Dopisała frekwencja mimo okresu wakacyjnego. - Zaznaczam, że na tym etapie wszystkie warianty mają jednakową wagę. Nie ma żadnego wariantu, który byłby w tym momencie preferowany - mówił Krzysztof Łubianka, kierownik pracowni projektowej z firmy Transprojekt.

Mieszkańcy wyraźnie dawali do zrozumienia, że droga ekspresowa powinna biec przez Stalową Wolę, przez tereny dawnej Huty Stalowa Wola. Taki wariant kiedyś istniał i był brany pod uwagę. W przeciwnym razie włazi się im do łóżek z buciorami, czeka ich hałas, bród i smród. Nie po to uciekali z miasta na wieś, aby pod nosem mieć drogę ekspresową.

WŁADZE PYSZNICY NEGATYWNIE OPINIUJĄ WSZYSTKIE WARIANTY. OSTATECZNIE REKOMENDUJĄ CZERWONY PO UWZGLĘDNIENIU KOREKT

Władze Pysznicy, wójt Łukasz Bajgierowicz oraz przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Skrzypek, w piśmie skierowanym do GDDKiA oraz Transprojektu, negatywnie odnoszą się do przebiegu wszystkich zaproponowanych wariantów drogi ekspresowej S-74.

"Główną funkcją drogi klasy "S" jest połączenie dużych aglomeracji miejskich, w związku z czym, w ocenie zarówno władz jak i mieszkańców gminy Pysznica, najbardziej korzystnym przebiegiem drogi ekspresowej pomiędzy Opatowem a Niskiem byłby wariant drogi, przebiegający przez tereny południowo-zachodnie względem miasta Stalowa Wola, obejmujący tereny byłej Huty Stalowa Wola oraz teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej i łączący się z drogą ekspresową S-19 w miejscowości Nowosielec. Oczywistym jest, że z uwagi na brak aktualności Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego względem obecnego zagospodarowania terenu oraz konieczności ominięcia obszaru chronionego jakim jest Puszcza Sandomierska, w/w wariant nie wymaga ponownej analizy i opracowania - czytamy w piśmie. Poniżej jego fragmenty:

"Racjonalny wybór wariantu powinien uwzględniać obecny stan rzeczy oraz potrzeby społeczności zamiast zaspokajać kryteria procesu projektowego i wymogów umowy pomiędzy Inwestorem a Biurem Projektowym.

Najbardziej niekorzystnym dla gminy Pysznica jest przebieg drogi w proponowanym wariancie W3-zielonym oraz wariancie TGD - pomarańczowym. Przecinają one gminę w połowie, znacząco zaburzając ład przestrzenny oraz ograniczając postępujący rozwój gminy. W żaden sposób nie służą umocnieniu sytuacji ekonomiczno-przestrzennej gminy i nie wspierają walorów przyrodniczych.

Realizacja W3 może zakłócić funkcjonowanie już wykształconych struktur przestrzennych takich jak: tereny mieszkaniowe, usługowe i produkcyjne. Spowoduje również niekorzystne zmiany w wykształconym systemie terenów otwartych i zabudowanych. Dotychczasowe działania gminy, wynikające z ustawowo nałożonych zadań własnych zostaną zniweczone.

W przyjętym wariancie TGD zostaną poważnie ograniczone tereny, które są główną drogą rozwoju gminy. Rozwijająca się na tych terenach zabudowa mieszkaniowa tworząca nowe jednostki osadnicze zostanie odcięta od głównego układu osadnictwa. Obecnie na terenach planowanego przebiegu wydanych zostało wiele decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Skala zainteresowania tymi terenami przez indywidualnych inwestorów pokazuje jak ważne są to obszary dla rozwoju osadnictwa mieszkaniowego.

Wariant W1-czerwony i W4-różowy są najbardziej zbliżonymi przebiegami drogi ekspresowej S-74 do trasy wskazanej w SUiKZP gminy Pysznica, który to w istotny sposób wpływał na rozwój zabudowy na terenie gminy. Mieszkańcy gminy kojarzyli przedmiotową drogę właśnie z przebiegiem wskazanym w obowiązującym Studium uchwalonym w 2002 roku, stąd podejmowane decyzje w zakresie osadnictwa jak i inwestycji związanych z działalnością gospodarczą były zbieżne ze wskazanym przebiegiem. Jednak w przypadku wyboru wariantu W1 w miejscowości Brandwica poważnym konfliktem przestrzennym może okazać się planowane przełożenie odcinka drogi wojewódzkiej 855.

Pomiędzy planowanymi drogami S-74 a DW 855 pozostanie teren, który zostanie wyłączony z możliwości zabudowy. Zaznaczyć należy, że istnieje tam już zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dla której lokalizacja obu planowanych dróg będzie niezmiernie uciążliwa a skumulowane oddziaływanie może znacząco negatywnie wpłynąć na pogorszenie warunków życia mieszkańców. Niewątpliwie nastąpi na tych terenach spadek dotychczasowego komfortu życia. Przyczyni się do tego wzrost emisji hałasu, zanieczyszczenia powietrza, spadek walorów przestrzennych i wartości nieruchomości z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo planowanych inwestycji drogowych.

W przypadku wyboru wariantu W4 znaczący jest również aspekt związany z lokalizacją istniejącej zabudowy mieszkalnej w obrębie terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Wały zlokalizowane wzdłuż rzeki San, wraz z planowanym nasypem drogi S74, stworzą zwężający się korytarz dla spływu wód powodziowych. Obszary zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Chłopska Wola znajdą się pomiędzy tymi dwiema przeszkodami (65 budynków mieszkalnych wraz z zabudową uzupełniającą). Takie zwężenie może przyczynić się do zmian poziomu i sposobu spływu wód powodziowych na tym obszarze i tym samym przyczynić się do poważnych szkód dla zdrowia i mienia mieszkańców. Przy realizacji tego wariantu należy rozważyć całkowite zabezpieczenie tych terenów przed skutkami zalewania wodami powodziowymi.

Skutki niefrasobliwie zaprojektowanej drogi mogą w sposób istotny zaburzyć rozwój gminy, co spowoduje powolne jej osłabienie i utratę znaczenia społeczno-gospodarczego.

Żaden z zaprojektowanych wariantów nie jest korzystny dla gminy Pysznica. Jednak w sytuacji kiedy nie będzie możliwości opracowania wariantu drogi ekspresowej, przebiegającego przez tereny południowo-zachodnie względem miasta Stalowa Wola i obejmującego tereny byłej Huty Stalowa Wola oraz tereny Specjalnej Strefy Ekonomicznej, wariantem powodującym najmniej konfliktów przestrzennych w gminie Pysznica byłby wariant W1-czerwony, po uwzględnieniu uwag i korekt jego przebiegu".

Do pism dołączono mapy oraz analizę skutków realizacji drogi ekspresowej S-74 na rozwój przestrzenny gminy Pysznica.

Jeżeli budowa drogi dojdzie w ogóle do skutku, realizacja ma się odbywać od II kwartału 2025 roku do II kwartału 2028 roku.

Strona do druku Drukuj artykuł    

Jeżeli masz jakieś ciekawe informacje, chcesz przekazać coś ważnego,
coś interesującego, nie wahaj się - napisz do nas: redakcja@stalowka.net

Dodaj komentarz do artykułu »  

Wtorek, 4 sierpnia 2020 r. godz. 17:24
~Wełnianka
Eriophorum vaginatum - WEŁNIANKA POCHWOWATA zablokowała ekspresówke przez las. Piszą na zakładce S-74 w odpowiedzi GDKIA na pysznica.pl ze to okaz ciekawy i rzadki akurat występujący na tym terenie. Tylko puścić w CNN TV to się zjadą i narobią śmiechu na cały świat.
+0-0
Wtorek, 4 sierpnia 2020 r. godz. 14:04
~Rock
Żadnych złudzeń. Pismo niby protest do GDDKiA z gminy i szybka odpowiedź. Wychodzi na to że już wszystko ustalone i uzgodnione w ciszy gabinetów. Była sobie cisza i spokój. Władza daje radę.
+0-0
Wtorek, 4 sierpnia 2020 r. godz. 08:22
~PRL bis
Już jest odpowiedź na stronie gminy Pysznica odnośnie hucianego wariantu. Nie ma i nie będzie. Zablokowało go Nisko już dawno temu ;)
+0-0
Poniedziałek, 3 sierpnia 2020 r. godz. 15:40
~Bela
Jak tak są na NIE, to proponuję odciąć całkowicie Pysznicy drogę przez most do Stalowej Woli i niech docierają do nazego miasta do pracy i w innych sprawach na około przez Nisko i Brandwicę
+0-0
Poniedziałek, 3 sierpnia 2020 r. godz. 18:19
~Jaja
Ciekawe kto będzie płacił podatki na takich nierobów ja Bela? Jeśli zabraknie ludzi z gminy Pysznica?
+0-0
Poniedziałek, 3 sierpnia 2020 r. godz. 17:38
~Jaja
Bela, pracuj. Kiedyś dorobisz się domu.
+0-0
Poniedziałek, 3 sierpnia 2020 r. godz. 14:18
~Mieszkaniec
Od niedawna jestem wieśniakiem. I dobrze mi z tym biedni blokersi. Nie trzeba zazdrościć. Trzeba pracować. Dodam tutaj dla plujących - nie mam kredytu.
+0-0
Poniedziałek, 3 sierpnia 2020 r. godz. 14:00
~elka
obrażają sie na okręslenie że to Polska B ale jak sie poczyta komentarzy to niestety
+0-0
Poniedziałek, 3 sierpnia 2020 r. godz. 14:13
~janusz
weź elka OKRĘŚL się bardziej o co ci chodzi jako babie albo co lepiej zamilcz.
+0-0
Niedziela, 2 sierpnia 2020 r. godz. 13:34
~do warszawki
Skoro nie ma zgody to tunelem jak w warszawce pod poligonem hucianym to sie nie trzyma kupy - firma z gdańska z biurem w warszawce na pietrze , zaraz sie zmyja i pies z kusą łapa ich widział, ale zła narobią.
+0-0
Niedziela, 2 sierpnia 2020 r. godz. 09:14
~Ino
Dawać wariant przez wiochy. Podczas powodzi ekspresówka będzie pod woda
+0-0
Sobota, 1 sierpnia 2020 r. godz. 21:07
~mieszkaniec Niska
Pytam się wszystkich mądralińskich w warszawce po co nam S-74 po lewej stronie Sanu, skoro mamy obwodnicę Stalowej Woli i Niska.gdyby Pan Nadbereżny z Panem Weberem trochę pomyśleli to obwodnica byłaby dwupasmowa i byłoby po sprawie. A tak to dali dupy i powstaje zwykła droga która zakorkuje się w ciągu dwóch lat, a droga S-74 powinna powstać za terenami byej HSW.Ja wątpię czy pisiory zdążą cokolwiek zrealizować w ciągu swoich rządów.Lepiej byłoby aby dokończyli to co zaczęli i też byłoby po sprawie.
+1-0
Poniedziałek, 3 sierpnia 2020 r. godz. 10:22
~Bogdan.
Po dwa pasy na obwodnicy na terenie Elektrociepłowni niebardzo się mieszczą. Musieli by wyburzyć część budynków Solbetu. Z jednej strony obecnie budowanej drogi, jest budynek Solbetu Z drugiej strony, budynek elektrociepłowni, przepompownia.
+0-0
Poniedziałek, 3 sierpnia 2020 r. godz. 09:47
~skarpiak
bo to nie będzie obwodnica tylko kolejna miejska ulica
+1-0
Sobota, 1 sierpnia 2020 r. godz. 19:59
~M
Najgorszy wariant pomarańczowy.
+0-0
Sobota, 1 sierpnia 2020 r. godz. 17:09
~dod
Najlepszy wariant pomarańczowy
+0-0
Sobota, 1 sierpnia 2020 r. godz. 21:35
~odo
Nie. Mieszkam przy zielonym i tak miałem w du... pie. Wiedziałem, że ktoś wymyśli lepszy wariant. I pojawił się najlepszy - pomarańczowy.
+0-0
Sobota, 1 sierpnia 2020 r. godz. 18:49
~Mieszkaniec
Dla kogo? Mieszkasz przy czerwonym i miałeś w d..pie planowaną trasę przed budową?
+0-0
Sobota, 1 sierpnia 2020 r. godz. 17:02
~Heniu Cz.
Syreny wyja, psy wyja... ,zwariowac...
+0-0
Sobota, 1 sierpnia 2020 r. godz. 15:21
~Taka Prawda
Ja się pytam dla kogo te drogi się buduje TIRY NA TORY I PROBLEM Z GŁOWY.
+0-0
Sobota, 1 sierpnia 2020 r. godz. 09:55
~Dariusz
Gonić się wieśniaki z pysznicy. jak nie pasuje to szlaban na moście i zakaz wjazdu burakom.
+0-0
Niedziela, 2 sierpnia 2020 r. godz. 15:52
~Tytus
Proszę tylko zauważyć,że pan"Daryjusz"napisał iż mieszka w Stalowej,ale już zapomniał dodać skąd jest.I wychodzi z niego wielkie panisko z "miasta",od razu chciałby jajami prać po aucie(a niby skąd gamoniu będziesz miał te jajka,może z miasta?). A tak na marginesie,słowo "bezpartyjny" pisze się łącznie miastowy chłopaczku.
+0-0
Niedziela, 2 sierpnia 2020 r. godz. 07:56
~666
No i gul skoczył, że kogoś stać, a prosiaczka nie na dom poza betonową Wolą. Słabo robisz na siebie.
+0-0
Sobota, 1 sierpnia 2020 r. godz. 22:11
~Dariusz
Robię sam na siebie. Dariusz Ch.J mieszka w stalowej. Czekałem na wasze opinie i widać, faktycznie. Buraki uciekły z miasta do wioski. Hura Bura. a tak na marginesie jestem bez partyjny. Jak uciekłeś z miasta zmień tablice na aucie. Będę wiedział w czyje auto jajkami prać a i "TY" co na mnie prosiaku pracujesz poznasz mnie......
+0-0
Sobota, 1 sierpnia 2020 r. godz. 19:00
~666
Kto wtedy będzie na ciebie robił stalowy prosiaku?
+0-0
Sobota, 1 sierpnia 2020 r. godz. 15:44
~Tytus
Wolę być wieśniakiem z Pysznicy,niż Dariuszem C..j wie skąd,gamoniu
+0-0
Sobota, 1 sierpnia 2020 r. godz. 14:31
~Mieszkaniec
Brawo. Bardzo merytoryczne przemyślenia. Typowe dla wyborców PIS
+0-0
Sobota, 1 sierpnia 2020 r. godz. 09:33
~Xyz
Po co się tutaj z tym pchać? Tam niech idzie koło wysypiska i huty i
+0-0
Piątek, 31 lipca 2020 r. godz. 23:31
~ Kr st
A wystarczyłoby wykonać szerszą obwodnicę i byłoby po problemie i mądrzej
+0-0
Sobota, 1 sierpnia 2020 r. godz. 12:13
~inoks
tu przy tej 'obwodnicy' tez mieszkają ludzie i maja tez swoje działki
+0-0
Piątek, 31 lipca 2020 r. godz. 21:50
~geolog
Patrząc na mapę to miasto Stalowa Wola straci tereny zalewowe po drugiej stronie Sanu co skutkować będzie w powodzi stulecia zalaniem Rozwadowa i Charzewic ?
+0-0
Piątek, 31 lipca 2020 r. godz. 21:14
~Ferdek
Ja to siem zastanawiam co tam takiego pysznego było w tej Pysznicy, że se ją tak nazwali. Bo teraz same negatywy tam mieszkają i siem im przebiego drogi S74 nie podoba. A szybkie drogi to ho ho, są potrzebne, bo auta są coraz szybsze i młodzi ciągle siem śpieszą.
+0-0
Sobota, 1 sierpnia 2020 r. godz. 10:17
~Niszczy
Czy Weber buduje się w Pysznicy?
+0-0
Sobota, 1 sierpnia 2020 r. godz. 08:10
~Moher49
Panie Ferdku, był tu król na polowaniu i powiedział, że to pyszne miejsce. Dlatego też nie wolno go bezcześcić jakimiś szybkimi drogami. Była szybka droga przez STW, nabudowali rond co 100 m i już nie jest szybka.
+0-0
Sobota, 1 sierpnia 2020 r. godz. 04:54
~Dodge
Glupek
+0-0
Piątek, 31 lipca 2020 r. godz. 19:40
~Projektant
Zakończyć S74 na obwodnicy St. Woli i Niska. W Opatowie tak zrobili i można u Nas. Problem sam by się rozwiązał. Zero wysiedleń i konfliktów w Pysznicy i Zarzeczu
+0-0
Piątek, 31 lipca 2020 r. godz. 23:35
manukun
W Opatowie nie ma jeszcze żadnej drogi więc mogli projektować do woli. U nas zbudowali obwodnicę, która ma zbyt słabe parametry na ekspresówkę, a zbyt silne względem zapotrzebowania..
+0-0
Piątek, 31 lipca 2020 r. godz. 18:03
~jasio
wystarczy pysznice [rzylaczyc do stalowej i nic jej nie przetnie na pol a i darmozjadow gminnych bedzie mniej
+0-0
Sobota, 1 sierpnia 2020 r. godz. 18:56
~Olo
Ale najwięcej darmozjadów przecież jest w Stalowej, no to chyba trzeba by Stalówkę do Pysznicy dołączyć?
+0-0
Piątek, 31 lipca 2020 r. godz. 17:05
~andre
czym się różni las na prawobrzeżnej stronie Sanu od lewobrzeżnej? Niech Prezydent i nas minister wykażą sie i załatwią nową trasę po stronie Huty
+0-0
Piątek, 31 lipca 2020 r. godz. 15:39
~Zrz
Nie ma wariantu który zadowoli wszystkich. Inny jest najlepszy dla Radomyśla, inny dla Stalowej, Pysznicy czy Zarzecza. Wariant korzystny dla Pysznicy bez zmian w dalszym przebiegu z kolei powoduje dużo wyburzeń w Zarzeczu, odcięcie od wsi jednego z przysiółków, a ewentualny węzeł na Kłyżowie to potencjalna katastrofa dla ulicy Ługowej którą cały czas się rozbudowuje (tereny mieszkaniowe), a przez którą pójdzie ruch ciężki.
+1-0
Sobota, 1 sierpnia 2020 r. godz. 18:48
~123
"Interes i wygoda państwa będzie najważniejszy, te konsultacje są z wymogu unii.." - coś mi tu PZPR em pachnie Panie były Wójcie.
+0-0
Piątek, 31 lipca 2020 r. godz. 16:18
manukun
Interes i wygoda państwa będzie najważniejszy, te konsultacje są z wymogu unii..
+0-0
Piątek, 31 lipca 2020 r. godz. 14:50
~Moher49
Oczywiście droga powinna przebiegać przez hutę, to teren już ekologicznie zniszczony. Po co marnować kolejne tereny.
+0-1
Poniedziałek, 3 sierpnia 2020 r. godz. 09:50
~wika
zniszczono tereny działkowe, przy skarpie oraz trochę błoń przez tzw obwodnicę to w czym problem niszczyć kolejne?
+0-0
Piątek, 31 lipca 2020 r. godz. 14:32
~BYŁY WYBORCA
A DLACZEGO WEBER MILCZY? NIE POJAWIŁ SIĘ NA ŻADNYM SPOTKANIU TCHÓRZ JEDEN! TO TWOJA OSTATNIA KADENCJA!
+0-0
Piątek, 31 lipca 2020 r. godz. 17:59
~Olka
I znowu hejt wylewany na niewinnych PiSowcow? Przecie partia chce dla was dobrze!
+0-0
Piątek, 31 lipca 2020 r. godz. 16:27
~Mieszkaniec
Dlaczego milczy? Hahahahaha....uaktywni się przed kolejnymi wyborami. Jak zawsze. Brak wstydu.
+0-0
Piątek, 31 lipca 2020 r. godz. 14:30
~olo
Do manekin, a kiedy ja ciebie uczyłem , że żaden mieszkaniec PYSZNICY nie zgodzi się na wyburzenie jego domu czy zajęcia jego posesji czy pól uprawnych ty wciskałeś ciemnotę że obwodnica STALOWEJ WOLI powinna przebiegać po drugiej stronie SANU po przez most koło galerii VIVO. Kolejna twoja kompromitacja na oczach wszystkich meszkańców PODKARPACIA.
+0-1
Sobota, 1 sierpnia 2020 r. godz. 04:57
~Stosh
Podkarpacie to wstyd
+0-0
Piątek, 31 lipca 2020 r. godz. 16:17
manukun
Uczyć możesz swojego pupila. Oczywiste było, że Pysznica stanie okoniem dla tego projektu. O ile rozumiem oburzenie w przypadku oderwanego od rzeczywistośći wariantu pomarańczowego, o tyle wariant czerwony był rozpatrywany ponad dekadę temu i nawet władze gminy zniechęcały to budowy tamże. Mówienie o wariantach hucianych to czyste mrzonki, po dolinie Rospudy drogowcy się nauczyli omijać obszary chronione. Jak się ktoś uprze budować ekspresówkę w puszczy, koszty przejść dla zwierząt zjedzą całe oszczędności z tytułu budowy S74 na gruntach skarbu państwa. Dlatego budowa wzdłuż Sanu była preferowana. Wielokrotnie Ci tłumaczyłem, że droga przy linii kolejowej jest tańsza w realizacji i wzbudza mniej protestów, niż rycie osiedli mieszkaniowych...
+0-0
Piątek, 31 lipca 2020 r. godz. 14:28
~Wyborca
Zaden z wariantow nie zabezpiecza interesow stalowej woli. Jedyny to przez hute. Glosowalem na pewnego posla, mam nadzieje ze mojego poparcia i wielu innych osob nie straci i wstawi sie o interes swojego miasta.
+0-1
Piątek, 31 lipca 2020 r. godz. 16:10
manukun
Stalowej nic nie da ekspresówka, bo już układ drogowy ma. Nowych terenów pod inwestycje też nie będzie, bo stefa się zapycha.
+0-0
Piątek, 31 lipca 2020 r. godz. 14:15
manukun
Ładem przestrzennym władze Pysznicy nazywają ten urbanistyczny chaos? Oni kpią czy liczą na nieznajomość tematu przez Kowalskiego?
+0-0
Piątek, 31 lipca 2020 r. godz. 14:14
~Irek
Mieszkańcy Stalowej Woli zazdroszczą Pysznicy takiego gospodarza. Bo w mieście Stalowa Wola nikt nawet nie wie które konkretnie domy mają być wyburzone i które działki zajęte pod S74 w wariancie zielonym i fioletowym. Połowa domów przy ulicy Brandwickiej może zostać wyburzona pod budowę tzw. węzłów, ale jaśnie nam panujący Prezydent LN ukrywa te fakty przed frajerami, co wydali majątek życia na wybudowanie wymarzonego domku na peryferiach miasta zamiast mieszkać w blokowiskach.
+0-0
Piątek, 31 lipca 2020 r. godz. 16:59
~lol
pewnie dlatego że wariant s74 nie pójdzie przez tereny stw
+0-0
Piątek, 31 lipca 2020 r. godz. 14:23
~Mieszkaniec
Jestem mieszkańcem Stalowej Woli od 50-ciu lat. Mam nowy dom w Gminie Pysznica. To jak przysłowiowe "niebo a ziemia". Oczywiście na korzyść Pysznicy. Począwszy od szacunku urzędników na wywozie odpadów skończywszy.
+0-0
Piątek, 31 lipca 2020 r. godz. 13:41
~Mieszkaniec
O ile warianty, które były znane od ponad 10 lat można jakoś przeboleć, bo ludzie wiedzieli, że tam jest planowana droga, to pomarańczowa kreska to jakaś radosna twórczość "projektanta" z drugiego końca kraju. Po prostu "wziął i narysował". A gmina całe lata rekomendowała zakup działek właśnie tam.
+1-0
Piątek, 31 lipca 2020 r. godz. 16:54
~Bolo
A Kto kazał ci się budować w Pysznicy połowa ludzi tam to śmietanka a domy będą składać się jak zapalki
+0-0
Piątek, 31 lipca 2020 r. godz. 16:41
~123
A na czerwonym chce się dorobić manukun
+0-0
Piątek, 31 lipca 2020 r. godz. 14:16
manukun
Dlatego wariant czerwony powinien być preferowany, ale jak widzę ktośchce siędorobić na wariancie pomarańczowym
+0-0
Piątek, 31 lipca 2020 r. godz. 13:32
~janek82
Nie ma to jak z uporem nie zgadzać się na drogę przez byłą Hutę, gdzie nikomu się nie przeszkadza i wpieprzać się z butami między domy na Pysznicę. Brawo PiS, durniej już się nie da!
+0-0
Piątek, 31 lipca 2020 r. godz. 16:41
~Olek
Ty sam jesteś ugor manekin
+0-0
Piątek, 31 lipca 2020 r. godz. 14:11
manukun
Jakikolwiek wariant huciany nie wchodzi w grę przez konieczność wycinki puszczy. Taniej będzie budować na ugorach prawobrzeżnego Sanu.
+0-0
Piątek, 31 lipca 2020 r. godz. 13:25
~kalamita
Pytam się kto dał przyzwolenie na sypialnię
+0-0
Piątek, 31 lipca 2020 r. godz. 12:44
~~~
W końcu jakiś głos rozsądku. Brawo !!!
+0-0
Stalowka.NET - Wiadomości lokalne z miasta Stalowa Wola i okolic
Copyright 2001 - 2021 Stalowka.NET
  » O nas  » Redakcja  » Reklama  » Kontakt
Wszelkie prawa zastrzeżone.
X Ta strona korzysta z plików cookie w celu świadczenia usług i realizacji potrzeb użytkowników. Pliki te mogą być zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej w polityce prywatności.