Stalowa Wola Stalowa Wola: Huta Stalowa Wola
Wiadomości lokalne z miasta Stalowa Wola i Powiatu Stalowowolskiego. Najnowsze! Najszybciej!
Kamera na żywo na panoramę Stalowej Woli na skrzyżowanie al. Jana Pawła II z ul. KEN
Nagrania audio, rozmowy z ciekawymi ludźmi
Fotografie z najważniejszych wydarzeń w Stalowej Woli
Kanał youtube.stalowka.net - Pierwsza stalowowolska telewizja internetowa
Encyklopedia miasta Stalowa Wola
Zapowiedzi zbliżających się wydarzeń kulturalnych
Baza adresowa najważniejszych firm i instytucji życia publicznego
Bezpłatna baza ogłoszeń dla mieszkańców miasta Stalowa Wola jak i Powiatu Stalowowolskiego
Twoje konto
Strona główna  Stalowa Wola / Wiadomości Wtorek, 13 kwietnia 2021 r. Imieniny: Artemona, Justyny, Przemysławy
 Wiadomości lokalne
» Komunikat PEC - awaria sieci ciepłowniczej
» Lewy wał rzeki San w Zaleszanach i Stalowej Woli. Będzie modernizacja i ścieżka rowerowa
» Ulica Kręta w Pysznicy. Bezpieczniej dzięki budowie chodnika
» Maciej Zakościelny wspomina Stalową Wolę i amatorski skatepark
» Władze gminy Zaleszany ostrzegają przed oszustami. Chodzi o wycenę instalacji paneli fotowoltaicznych
» Muzeum Regionalne zdigitalizuje dorobek COP. Będą animacje w 3D działających maszyn
» W trosce o bezpieczeństwo pieszych. Przebudowa z rządową dotacją
» Poznaj zasady bezpieczeństwa w sieci - weź udział w konferencji
» Będzie rozbudowa remizy, aby zmieścić sprzęt strażacki
» Zgłoś uwagi do planu rozwoju transportu publicznego
» 60-latkowi grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Uprawiał marihuanę
» Rehabilitacja pocovidowa w Stalowej Woli?
Więcej » 
 Zasłyszane...
"Dieta rządzi każdą sferą naszego życia: prywatną, zawodową, społeczną. Każdy z nas chce się dobrze czuć i dobrze wyglądać".
Sławomir Górny, dietoterapeuta
 Imprezy w mieście
» Etnoilustracje. Między światami. Magia obrzędów wiosennych.
» Podróż do Japonii w Galerii Karpińskiego
» Rozwadów - podróż sentymentalna w 330. rocznicę lokacji miasta
» Rejestracja na Dziecięcy Uniwersytet Techniczny w Stalowej Woli w nowej rzeczywistości
Więcej » 
 Fotoreportaże
Stalowa Wola: Marsz o Wolność i Marsz Niewolników
»Marsz o Wolność i Marsz Niewolników
»Wicepremier Gowin w Stalowej Woli o budownictwie mieszkaniowym
»Serca na nakrętki
»Ford Ranger dla OSP Jastkowice
»Ogólnopolskie Zawody Balonowe w Stalowej Woli
Więcej » 
Wiadomości lokalne / Gospodarka

Wtorek, 17 kwietnia 2018 r. godz. 10:32     /Magdalena Rodecka/
Posypały się kary w HSW

Ile osób zostało zwolnionych z Huty Stalowa Wola za prezesury Bernarda Cichockiego? Jakich przewinień dopuszczają się pracownicy i za co są karani? Dlaczego zwolnienia nie są konsultowane ze związkami zawodowymi? - te i inne pytania skierowaliśmy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, w skład której wchodzi Huta Stalowa Wola.
Ile osób zostało zwolnionych z Huty Stalowa Wola za prezesury Bernarda Cichockiego? Jakich przewinień dopuszczają się pracownicy i za co są karani? Dlaczego zwolnienia nie są konsultowane ze związkami zawodowymi? - te i inne pytania skierowaliśmy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, w skład której wchodzi Huta Stalowa Wola.
Fot. Jacek Rodecki
Ile osób zostało zwolnionych z Huty Stalowa Wola za prezesury Bernarda Cichockiego? Jakich przewinień dopuszczają się pracownicy i za co są karani? Dlaczego zwolnienia nie są konsultowane ze związkami zawodowymi? - te i inne pytania skierowaliśmy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, w skład której wchodzi Huta Stalowa Wola. Oczekujemy również odpowiedzi na inne zagadnienia mające związek z działaczami Solidarności.

Poniżej publikujemy odpowiedzi jakie otrzymaliśmy na nasze pytania:

Ile osób zostało z podziałem na kadrę biurową i fizyczną zostało zwolnionych od 1 lipca 2016 roku do 31 marca 2018 roku?

W odpowiedzi na pytanie dotyczące liczby osób zwolnionych od 1 lipca 2016 r. do 31 marca 2018 r. wraz z podziałem na kadrę biurową i fizyczną, informujemy, że w tym okresie z różnych przyczyn ustał stosunek pracy 72 pracowników fizycznych i 81 pracowników umysłowych. W tym samym okresie zatrudnionych zostało 119 pracowników: 54 pracowników fizycznych i 65 pracowników umysłowych.

Dlaczego nie są konsultowane zwolnienia pracowników ze związkami zawodowymi Huty Stalowa Wola? Związkowcy skarżą się na brak dialogu z zarządem.

Huta Stalowa Wola w pełni wywiązuje się ze wszystkich nałożonych obowiązków wynikających z kodeksu pracy oraz ustawy o związkach zawodowych i w każdym wypadku z zachowaniem obowiązującej procedury konsultuje zaistniałe przypadki konieczności rozwiązania umowy o pracę z organizacjami związkowymi, które reprezentują pracowników zatrudnionych w Hucie. Co więcej, konsultacje takie prowadzone są również w stosunku do tych pracowników, którzy nie są zrzeszeni w żadnej z działających w HSW S.A. organizacji związkowych. Zarząd Huty Stalowa Wola zawsze był i jest otwarty na wszelkie rozmowy i spotkania z organizacjami związkowymi, ich przedstawicielami, jak również samymi związkowcami, które mogłyby usprawnić lub w inny sposób poprawić sytuację pracowników zatrudnionych w Hucie. Zarząd pozostaje także do dyspozycji w kwestii wszelkich nieprawidłowości i wniosków, które każdorazowo poddawane są szczegółowej analizie i weryfikacji pod względem ich podstawy i zasadności oraz możliwości ewentualnego wprowadzenia w życie wnioskowanych postulatów lub też wyjaśnienia przyczyn, dla których nie jest to możliwe lub zasadne.

- Jakie przewinienia są powodem odbierania w całości lub części Karty Hutnika wypłacanego pracownikom? Ile osób zostało do tej pory w ten sposób ukaranych?

Huta udzielając odpowiedzi na pytanie dotyczące zasad wynagradzania z tytułu "Karty Hutnika", w tym przepisów warunkujących przesłanki dla ograniczenia lub pozbawienia określonego pracownika wynagrodzenia z tego tytułu: pragniemy nadmienić, że warunkiem uzyskania ww. dodatkowego wynagrodzenia jest, zgodnie z regulacjami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy HSW S.A. nienaganna praca w okresie obrachunkowym rocznym, liczonym od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca roku następnego. W tym stanie rzeczy, zgodnie z ww. regulacją, pracownik jest pozbawiony:
 
- 100% wynagrodzenia z tytułu Karty Hutnika w przypadku otrzymania kary nagany;
- 50 % wynagrodzenia z tytułu Karty Hutnika w przypadku otrzymania kary upomnienia.
 
Stosowanie kar porządkowych, uregulowane zostało w kodeksie pracy i stanowi element dyscyplinujący pracowników przez pracodawcę, w przypadku niewłaściwego wywiązywania się z powierzonych obowiązków lub też w przypadku zaistnienia innego rodzaju naruszeń związanych z wykonywaniem pracy na terenie zakładu pracy. Wobec tego kary porządkowe stosowane są m.in.:
- w przypadku nieprzestrzegania przepisów bhp;
- w przypadku braku wykonania polecenia (poleceń) przełożonego;
- w przypadku opuszczenia stanowiska pracy bez usprawiedliwienia;
- wadliwego (niespełniającego wymogów jakościowych) wykonania detalu przez pracownika fizycznego.
 
W okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. jakiekolwiek kary porządkowe zostały zastosowane jedynie wobec 8% ogółu wszystkich zatrudnionych w HSW S.A. pracowników.
 
Informujemy także, że 20 grudnia 2017 r. podczas odbywającego się spotkania wigilijnego dla pracowników Huty Stalowa Wola, Prezes Zarządu HSW S.A. złożył deklarację, z której wynikało, że w przypadku braku nowych przewinień pracowniczych i w konsekwencji braku nałożenia nowych kar do końca I kwartału 2018 r., każdy ukarany wcześniej pracownik lub jego przełożony uprawniony będzie wnioskować o złagodzenie nałożonej wcześniej kary, która ma wpływ na wypłatę (wysokość wypłaty) dodatkowego specjalnego wynagrodzenia rocznego. Zgodnie z ww. deklaracją, 28 marca 2018 r. przeprowadzone zostało spotkanie dotyczące analizy udzielania kar porządkowych i złożonych przez pracowników wniosków o ich anulowanie. W spotkaniu uczestniczył Zarząd HSW S.A., Dyrektor Techniczny oraz Dyrektor Biura Zasobów Ludzkich, a także przedstawiciele związków zawodowych. Na skutek przeprowadzonej analizy, przychylono się do złagodzenia 25% kar, a w przypadku 57% kar do ich całkowitego anulowania.

Strona do druku Drukuj artykuł    

Jeżeli masz jakieś ciekawe informacje, chcesz przekazać coś ważnego,
coś interesującego, nie wahaj się - napisz do nas: redakcja@stalowka.net

Dodaj komentarz do artykułu »  

Piątek, 20 kwietnia 2018 r. godz. 08:53
~Janek z pancernych
Proponuje przyjrzeć sie ,, menadżerowi" ochrony środowiska i służbie b.h.p - mobbing, kolesiostwo, praca w kilku firmach i kult jednostki a przełożeni udają że wszystko jest ok.
+0-0
Czwartek, 19 kwietnia 2018 r. godz. 10:12
~obiektywny
@pro bono: Z sukcesami to po2008 r odeszło setki,albo tysiące na bruk.
+0-0
Czwartek, 19 kwietnia 2018 r. godz. 08:40
~aaa
@Prywaciarz: jak to kto rządzi - ta sama sitwa co i miastem, nie zauważyłeś, że tutaj stołki są dziedziczone wraz z zawodem... zmieniają się prezesi, zmieniają się dyrektorzy, ale biurwostan pozostaje ten sam, żywcem przeniesiony z lat 70, czyli głębokiej komuny, gdzie do wypisania, nikomu niepotrzebnego kwitka, trzeba było dwie "panie krysie", trzech kierowników (nawet nie jesteś w stanie sobie wyobrazić jak kreatywny był ten co wymyślił im czego są kierownikami ) i oczywiście każdy ma po 2 sekretarki... Nie wierzysz?? idź do jakiegokolwiek urzędu coś załatwić, na każdym biurku po 2 komputery, ale kwit ręcznie wypisany i 10 pieczątek musi być... ochrona danych osobowych?? jaka ochrona?? pierwszy lepszy urzędnik ma dostęp nawet do tego ile na PIT'cie złożyłeś w ostatnim roku...
+0-0
Środa, 18 kwietnia 2018 r. godz. 23:23
~eros
HSW to dziwna spółka.... doi skarb państwa i tyle w temacie
+0-0
Środa, 18 kwietnia 2018 r. godz. 20:15
~Nikoś Dyzma
Karanie odbieraniem Karty Hutnika odbywa się w ten sposób że Kierownik ( zadowolony jak ,, pojedzie " po pracowniku i uważa to za szczyt jego umiejętności menadżerskich ) udziela upomnienia lub nagany. Pracownik ma prawo do odwołania się od tego do Prezesa i odwołuje się po czym Prezes kieruje to odwołanie do opinii kierownika, który udzielił tej kary i na bazie tej opinii wycofuje lub podtrzymuje karę . To jak sadzicie jaka opinię napisze ten kierownik - istne szaleństwo czy łańcuszek szczęścia?
+0-0
Środa, 18 kwietnia 2018 r. godz. 16:09
~zadofi
Widzieliście ile było nadskakiwania naszych maluczkich działaczy pis-u gdy zajeżdżali do hsw na sygnałach od rogatek miasta teraz nic nie znaczący Maciarewicz a po nim Kownacki? Jak się towarzycho mizdrzyło, uśmiechało nieomal wokoło gęby. Wszystko bylo na pokaz by się pokazać i ogrzać w ich świetle a o robolach nikt nawet nie wspomniał. Teraz tamtych ważnych już nie ma a syndrom karania jakby wzmógł się. Nie mogą czy nie chcą się zaangażować związkowcy, prezydent, senator czy poseł w udzielenie pomocy karanym i zwalnianym z huty? Pamiętajcie, żeby w jesienie, tej jesieni wiedzieć na kogo glosować. Dajcie pisowczykom czerwone kartki przy urnach!
+0-0
Środa, 18 kwietnia 2018 r. godz. 15:43
~Nikoś Dyzma
Do Stalowiak: Masz rację, ale młodzi kierownicy to jedno, a ,, doświadczeni menedżerowie " i ich pupilki to drugie, czy jakiś kierownik dostał karę za poniewieranie pracownikiem, za mobbing, za absolutny brak umiejętności zarządzania i współpracy z innymi służbami (,, menedżerowie" mający potężne wyobrażenie o własnym geniuszu zarządzania ( szkoda tylko że własne) wiedzą o kim pisze). Przychodzenie do pracy w HSW i praca w tym czasie na etatach w innych firmach kierowników i ich pupilków, szkolenia dla wybranych i zaufanych itd. długo by pisać ,a Zarząd i Kadry udają że nic nie wiedzą - patologia
+0-0
Środa, 18 kwietnia 2018 r. godz. 14:41
~pro bono
Są na szczęście prawnicy w naszym mieście, którzy z sukcesami bronili zwalnianych za minimalne stawki (200-300zł)
+0-0
Środa, 18 kwietnia 2018 r. godz. 14:36
~Technolog
@Cezary:Ilu mieszkańców naszego miasta zatrudnia ten jeden wydział ?To nie matka huta co zatrudniała całe okolice ,i większość mieszkańców miasta.Kto pozwolił zniszczyć polski przemysł.
+0-0
Środa, 18 kwietnia 2018 r. godz. 14:06
~Kzohsw
Zniszczyli zakład "chalde" kzo gdzie ciężko ludzie pracowali na to żeby zarząd huty mógł sobie premie podzielić .Zniszczyli to co nasi dziadkowie budowali .po roku rządów stwierdzono że kzo jest nieopłacalne. A co panie prezesie hsw jest opłacalne?? Gdyby nie pomoc rządu to i z5 by upadło.?nie było systemu naprawczego kzo tego nie zapomni
+0-0
Środa, 18 kwietnia 2018 r. godz. 12:43
~M2
A od kiedy politycy i związkowi działacze interesowali się losami zwalnianych pracowników.Zawsze układali się z pracodawcą bez zgody pracownika, i decydowali o jego losie.Po 2008 roku to było nagminne.
+0-0
Środa, 18 kwietnia 2018 r. godz. 08:51
~Cezary
Dziwne że nasi politycy nie interesują się co się dzieje z mieszkańcami Stalowej Woli a i nawet ich wyborcami pracującymi w Hucie Stalowa Wola
+1-0
Środa, 18 kwietnia 2018 r. godz. 06:12
~ZZ
Jeszcze jedno pytanie: Ile setek tysięcy zł zarząd zapłacił rożnym kancelariom prawniczym w walce i "umilaniu" życia pracownikom ? Oj, taczki są już gotowe, opony do spalenia też się znajdą ....
+1-0
Wtorek, 17 kwietnia 2018 r. godz. 21:30
~Trykpyk
Sluchaliście frankowskiego to macie
+4-0
Wtorek, 17 kwietnia 2018 r. godz. 20:22
~jan
... to typowy zakład mechaniczny, a w zasadzie montownia, bo niewiele elementów jest tam produkowanych od zera, równie dobrze można wypłacać pieniądze załodze z karty górnika, z karty budowlańca, z karty leśnika, z karty transportowca, z karty chemika, itd, itp, wszystkie one są tak samo zasadne jak karta hutnika.
+0-0
Wtorek, 17 kwietnia 2018 r. godz. 18:10
~hucpa
Dlaczego nie otrzymują kar członkowie zarządu w tym prezes na bezpodstawne zwolnienia pracowników, ktory sądy przywracają do pracy lub anulują im nałożone kary?. Przecież wszyscy są równi wobec prawa takie i inne dyrdymały wygłaszają elyty rządzące przy każdej okazji! Dokąd desant warszawski ma pastwić się nad szczątkową załogą dawnej wielkiej huty?
+0-0
Wtorek, 17 kwietnia 2018 r. godz. 17:55
~Pracujący
@dzidek w pośredniaku byłeś?teraz nawet do sprzątania trzeba mieć więcej w głowie;)
+0-0
Wtorek, 17 kwietnia 2018 r. godz. 16:51
DzidekzCzarnieckiego
a ja szukam roboty i nie moge znalesc.
+1-0
Wtorek, 17 kwietnia 2018 r. godz. 16:32
~Kopernik
Gdzie jest Weber? gdzie jest Nadbereżny? Pośmiewisko sobie z nas gówniarzeria polityczna robi
+2-0
Wtorek, 17 kwietnia 2018 r. godz. 16:22
~stalowiak
To co się dzieje teraz w HSW to porażka. Młode szczyle awansowały i wielkich kierowników udają, tylko patrzą i szukają żeby człowieka na czymś przyłapać. Strach iść do ubikacji żeby nie posądzili że odszedłeś z miejsca pracy.
+0-0
Wtorek, 17 kwietnia 2018 r. godz. 15:35
~Prywaciarz
U mnie kart hutnika nie ma i kar też nie ma, bo nie ma takiej potrzeby. Ale płacę przyzwoicie na ile mnie stać i ludzie z zadowoleniem przychodzą do roboty. Fakt że działalność nie jest zbyt duża może to inaczej niż w takiej fabryce jak HSW. Jednak jak się czyta że 1/5 ludzi wymieniona i co ósmy ukarany, to kto tym zakładem rządzi? Przecież to nie ma racji bytu.
+0-0
Wtorek, 17 kwietnia 2018 r. godz. 14:24
~Artur
Dlaczego nikt nie może odwoła tego nieudolnego zarządu?
+2-0
Wtorek, 17 kwietnia 2018 r. godz. 12:53
~hehe
służby to były na dworze
+1-0
Wtorek, 17 kwietnia 2018 r. godz. 12:26
~jasio
o służby wal;cza na całygo
+0-0
Wtorek, 17 kwietnia 2018 r. godz. 12:25
~lewak
Taaa zostało pociotków. Żona przewodniczęcego rady to przypadek?
+0-0
Wtorek, 17 kwietnia 2018 r. godz. 11:50
~Jurek
Dobrą pracę należy szanować,ale w HSW zostało jeszcze wielu pociotków nad którymi był zawsze ochronny parasol .Czuli się pewnie i bezkarnie,innych można było "poniewierać",a inni dostawali schronienie i awanse.
+0-0
Wtorek, 17 kwietnia 2018 r. godz. 11:45
~HurrrDurrr
W porę się obudziliście, kolesiostwo na każdym możliwym kroku. Wystarczy wspólnie grać z dyrektorem i jeb jesteś kierowniczyną. Każdy dokument jest tak zrobiony by udupic ale dla mediów hurrr durrr huta idzie do przoduuu.
+0-0
Wtorek, 17 kwietnia 2018 r. godz. 11:45
~LUKAS
W okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. jakiekolwiek kary porządkowe zostały zastosowane jedynie wobec 8% ogółu wszystkich zatrudnionych w HSW S.A. pracowników. - JEDYNIE.... CZYLI NAJLEPIEJ JABYŚCIE WSZYSTKICH DOJECHALI? A ZARZĄD TAKI ŚWIĘTY? BŁĘDÓW NIE POPEŁNIA?
+0-0
Wtorek, 17 kwietnia 2018 r. godz. 11:43
~Rudy
Najlepsza kadra już odeszła i pracuje u prywaciarzy. A tu jak na zdjęciu. Ostatni zgasi światło
+0-0
Wtorek, 17 kwietnia 2018 r. godz. 11:38
~_________,______
A co? Wzięli się w końcu za dyscyplinę i pretensje się zaczęły? No to do prywaciarza zapraszam będą "karty hutnika" aż się zdziwią...
+0-0
Wtorek, 17 kwietnia 2018 r. godz. 11:18
Polonista
Łaskawe pany, anulowali. Nie mogę się doczekać jak ich następcy zaczną rozliczać.
+4-0
Wtorek, 17 kwietnia 2018 r. godz. 10:47
~Bodzio
Papier wszystko przyjmie. Odpowiedź na potrzeby mediów. Zapraszamy do pracy na tydzień ludzi z PGZ jako zwykłych pracowników. Może taki "Kryptonim szef" żeby zobaczyć jak jest naprawdę?
+0-0
Wtorek, 17 kwietnia 2018 r. godz. 10:43
~ktp pyta nie błądzi
Proszę się jeszcze zapytać o to ile z przyjętych osób zwolniło się potem dobrowolnie ze względu na "sielską" atmosferę. Warto też poruszyć staż pracy jednego z członków zarządu na stanowisku kierowniczym. Dalej uczy się liczyć do 5?
+0-0
Stalowka.NET - Wiadomości lokalne z miasta Stalowa Wola i okolic
Copyright 2001 - 2021 Stalowka.NET
  » O nas  » Redakcja  » Reklama  » Kontakt
Wszelkie prawa zastrzeżone.
X Ta strona korzysta z plików cookie w celu świadczenia usług i realizacji potrzeb użytkowników. Pliki te mogą być zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej w polityce prywatności.